Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Urodziłem się 06.08.1984 roku w Gryfinie. W 2003 roku ukończyłem I Liceum Ogólnokształcące w Chojnie w klasie o profilu ogólnym. Następnie uzyskałem tytuł zawodowy magistra fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz tytuł zawodowy magistra turystyki i rekreacji w zakresie turystyki uzdrowiskowej i SPA na Wydziale Zdrowia i Turystyki Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.
W 2015 roku uzyskałem stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu na Wydziale Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, ponadto ukończyłem czteroletnią specjalizację w dziedzinie fizjoterapii w Katedrze i Klinice Traumatologii Ortopedii i Chirurgii Ręki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Obecnie prowadzę prywatną praktykę fizjoterapeutyczną oraz jestem nauczycielem akademickim w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu. W latach 2013-2014 roku świadczyłem usługi fizjoterapeutyczne dla Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych w Szczecinie. W latach 2012 - 2015 współpracowałem z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie, w którym prowadziłem zajęcia ze studentami fizjoterapii. W latach 2016-2019 byłem koordynatorem zespołu fizjoterapeutów SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie. Mój dorobek naukowy to 44 artykuły opublikowane w czasopismach recenzowanych oraz monografiach oraz 13 doniesień zjazdowych, ponadto byłem uczestnikiem kilkunastu konferencji naukowych.

Ukończyłem m.in. kurs torowania nerwowo - mięśniowego (PNF), Kinesiology Tapingu, kurs czytania i analizy zdjęć RTG w ortopedii i traumatologii dla fizjoterapeutów, kurs medycyny ortopedycznej Cyriaxa oraz brałem udział w kilku specjalistycznych warsztatach fizjoterapeutycznych.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej, Europejskiego Stowarzyszenia Młodych Fizjoterapeutów oraz Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska.

Prywatnie jestem mężem i ojcem. Żona Ania jest lekarzem, mam dwie córki Małgosię i Marcelinkę.