Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

07-08.12.2018 Pabianice, 14 Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, udział czynny:
1. Zmiany wrażliwości uciskowej punktów spustowych po zastosowaniu plastrów o różnych parametrach mechanicznych – badanie randomizowane z podwójnie ślepą próbą
2. Analiza wybranych parametrów biomechanicznych stawu ramiennego po stronie operowanej u pacjentek leczonych chirurgicznie z powodu nowotworu piersi
3. Postawy studentów fizjoterapii i pedagogiki wobec osób niepełnosprawnych.

15-17.03.2018 Zgorzelec, XXIV edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy i Konferencja Naukowa "Życie bez bólu", udział czynny:

1. Właściwości mechaniczne plastrów bawełnianych i syntetycznych wykorzystywanych w metodzie plastrowania dynamicznego - I miejsce w sesji plakatowej

2. Czy kolor ma znaczenie? Właściwości mechaniczne różnych kolorów plastrów wykorzystywanych w metodzie plastrowania dynamicznego wyprodukowanych przez tego samego producenta. 

24-25.11.2017 Pabianice, XIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, udział czynny: Wybrane właściwości mechaniczne plastrów stosowanych w metodzie plastrowania dynamicznego.

27.10.2017 Szczecin, II Sympozjum Naukowo - Szkoleniowe Studenckich Kół Naukowych ze Szczecina, konferencja zorganizowana przez Wyższą Szkołę Edukacji i Terapii w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Szczecinie, udział czynny: Stan wiedzy studentów fizjoterapii i pielęgniarstwa na temat inkontynencji.

23-25.03.2017 Zgorzelec, XXIII Międzynarodowy Dzień Inwalidy "Życie bez bólu" - konferencja zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii - udział czynny: Ocena skuteczności dwóch różnych plastrów wykorzystywanych w metodzie plastrowania dynamicznego i ich wpływ na aktywność punktów spustowych części zstępującej mięśnia czworobocznego grzbietu – doniesienie wstępne.

25-26.11.2016 Pabianice, XII Konferencja Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, udział czynny: Próba ukierunkowania rehabilitacji u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym w zależności od typu klinicznego choroby.

03.06.2016 Szczecin, I Sympozjum Naukowo - Szkoleniowe Studenckich Kół Naukowych ze Szczecinia, konferencja zaorganizowana przez Wyższą Szkołę Edukacji i Terapii w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Szczecinie, udział czynny: Działanie antycellulitowe i odchudzające masażu próżniowego - opis przypadku.

22-23.04.2016 Warszawa, X Wiosna z Fizjoterapią, konferencja zorganizowana przez Warszawki Uniwersytet Medyczny, udział czynny: Sytuacja zawodowa chorych na stwardnienie rozsiane w zależności od typu klinicznego choroby.

17-19.03.2016 Zgorzelec, XXII Międzynarodowy Dzień Inwalidy "Życie bez bólu" - konferencja zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, udział bierny.

21-23.05.2015 Szczecin, IV Bałtyckie sympozjum naukowo - szkoleniowe "Pacjent 60+ w systemie opieki zdrowotnej - badania, edukacja, współpraca", udział czynny:

1. "Ocena stopnia niesprawności u podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Szczecinie".

2. "Elementy autoterapii w dolegliwościach bólowych kręgosłupa".

04-05.10.2014 Międzyzdroje, Standardy w pediatrii V. Konferencja zorganizowana przez Katedrę Pediatrii Hematologii i Onkologii Dziecięcej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz Polskie Towarzystwo Pediatryczne, udział bierny.

10-12.04.2014 Szczecin, III Bałtyckie sympozjum naukowo - szkoleniowe "Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca", udział czynny: "Ocena poziomu zmęczenia u chorych na stwardnienie rozsiane w zależności od formy klinicznej choroby".

14.12.2013 Szczecin, "Relacja z pacjentem jako istotny element pracy terapeuty" - konferencja zorganizowana przez Oddział Zachodniopomorski Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska oraz Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, uczestnictwo: członek komitetu organizacyjnego

28.05.2013 Szczecin, "Zdrowe dziecko - zdrowe środowisko - wielowymiarowe wyzwania w profilaktyce i promocji zdrowia" konferencja naukowo - szkoleniowa zorganizowana przez Wydział Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Szczecińską Szkołę Wyższą Collegium Balticum, udział czynny: "Profilaktyka wad postawy u dzieci"

31.05.2013 Międzyzdroje, V Międzynarodowe Sympozjum Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej i Medycznej zorganizowana przez Katedrę i Zakład Propeudetyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej PUM oraz Zarząd Sekcji Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej PTF, udział czynny: "Wpływ aplikacji Kinesiology Taping na ruchomość kręgosłupa w odcinku lędźwiowym - doniesienie wstępne"

01.12.2012 Szczecin, Fizjoterapia w pediatrii, konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska, uczestnictwo bierne

15.04.2011 Warszawa, V Wiosna z Fizjoterapią, konferencja studenckich kół naukowych zorganizowana przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, uczestnictwo bierne

27-29.05.2011 Wrocław, IV Majówka Młodej Fizjoterapii, międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Akademię Medyczną we Wrocławiu,udział czynny: “Diagnosticts methods and exercise tests in cardiac rehabilitation”

27.02.2010 Poznań, Najnowsze standardy diagnostyczne i terapeutyczne schorzeń metabolicznych, konferencja zorganizowana przez Via Medica Sp. z o.o., uczestnictwo bierne

09.04.2010 Warszawa, IV Wiosna z Fizjoterapią zorganizowana przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, uczestnictwo bierne

17-18.12.2010 Wrocław, „Co nowego w pediatrii i onkologii?” międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Akademię Medyczną we Wrocławiu, uczestnictwo bierne

03.04.2009 Warszawa, III Wiosna z Fizjoterapią „Rehabilitacja w geriatrii” – Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych zorganizowana przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, udział czynny:  „Ocena skuteczności zabiegów fizykalnych u chorych leczonych i nieleczonych farmakologicznie z zespołem bólowym lędźwiowego odcinka kręgosłupa w przebiegu zmian zwyrodnieniowych”

28.05.2009 Poznań, Sympozjum Naukowo – Szkoleniowe „Znaczenie ruchu w profilaktyce chorób cywilizacyjnych”, konferencja zorganizowana przez Wyższą Szkołę Edukacji i Terapii w Poznaniu, udział czynny: „Postępowanie fizjoterapeutyczne u pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego”

29-31.05.2009 Wrocław, II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Majówka Młodej Fizjoterapii” zorganizowana przez Akademię Medyczną we Wrocławiu, udział czynny: „Hipotonia ortostatyczna u pacjentów geriatrycznych. Etiopatogeneza i rehabilitacja”

26.09.2009 Szczecin,  III Szczecińska Konferencja nt. choroby Alzheimera, organizatorem było Stowarzyszenie na Rzecz Propagowania i Rozwoju Wiedzy o Zaburzeniach Pamięci i Chorobach Otępiennych wraz z Okręgową Izbą Lekarską w Szczecinie, uczestnictwo bierne

18.04.2008 Warszawa, II Wiosna z Fizjoterapią „Rehabilitacja w geriatrii” – Cykliczne Sympozjum Studenckich Kół Naukowych zorganizowana przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, uczestnictwo bierne

06.09.2008 Warszawa, „Nowoczesne sposoby fizjoterapii narządu ruchu” – konferencja zorganizowana przez Katedrę i Klinikę Ortopedii i Traumatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy współpracy z  firmą Reha Plus Edukacja, uczestnictwo bierne

18.10.2008 Szczecin, II Szczecińska Konferencja nt. choroby Alzheimera, organizatorem było Stowarzyszenie na Rzecz Propagowania i Rozwoju Wiedzy o Zaburzeniach Pamięci i Chorobach Otępiennych wraz z Okręgową Izbą Lekarską w Szczecinie, uczestnictwo bierne

23.10.2008 Poznań, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rola aktywności ruchowej w procesie rozwoju sprawności psychofizycznej i promocji zdrowia człowieka” – konferencja zorganizowana przez Wyższą Szkołę Edukacji i Terapii w Poznaniu, udział czynny: „Udział wysiłku fizycznego w prewencji pierwotnej i wtórnej chorób układu krążenia”

28-29.11.2008 Łódź, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, „Kultura fizyczna i zdrowie współczesnego człowieka” – konferencja zorganizowana przez Wyższą Szkołę Informatyki w Łodzi, udział czynny: „Zwyrodnienie stawów kolanowych – etiopatogeneza i rehabilitacja”  

13.12.2008 Katowice, III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Nowoczesna diagnostyka i terapia fizykalna” – konferencja zorganizowana przez wydawnictwo Elamed pod patronatem Polskiej Medycyny Fotodynamicznej i Laserowej, uczestnictwo bierne