Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

45. Gębska M., Weber-Nowakowska K., Mikołajczyk-Kocięcka A., Garczyński W., The assesment of trigger points (TrPs) apperiance in masticatory muscles and cervical spine in patients with stomatognathic system (SS) disorders preliminary reports, Journal of Education, Health and Sport. 2019;9(1):144-149

 

44. Juścińska K., Garczyński W., Kłonowski I., Kowalik T., Gębska M., Changes in mobility of the lumbar spine under the influence of a series of low-frequency magnetotherapy procedures – randomized single-blind study. Fizjoterapia Polska 2018; 18(3); 64-77

 

43. Goralewska M., Garczyński W., Gębska M., Ciosek Ż., The concept of therapy of patients with sensory-motor aphasia, Journal of Education, Health and Sport. 2018;8(4):280-293.

 

42. Gębska M., Opalko K., Rynio P., Weber-Nowakowska K., Żyżniewska-Banaszak E., Garczyński W., Kołodziej Ł., Evaluation of bioelectrical activity of masseter muscles in women with myogenic disorders of the stomatognathic system, TRENDS in Sport Sciences 2018; 1(25): 43-48

 

41. Dziadosz P., Garczyński W., Czynniki wpływające na jakość życia aktywnych zawodowo pielęgniarek z zespołem bólowym lędźwiowego odcinka kręgosłupa [w] Monografia z okazji 10 -lecia Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie, WSEiT Poznań 2017

 

40. Gębska M., Weber-Nowakowska K., Mikołajczyk-Kocięcka A., Garczyński W., Bruksizm - zjadacze zębów w gabinecie fizjoterapeutycznym [w] Monografia z okazji 10 -lecia Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie, WSEiT Poznań 2017

 

39. Weber-Nowakowska K., Gębska M., Garczyński W., Rower, hulajnoga, wrotki? Rola odpowiednio zdefiniowanego celu w planowaniu terapii dziecka z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego [w] Monografia z okazji 10 -lecia Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie, WSEiT Poznań 2017

 

38. Bagińska E., Boćkowski R., Gębska M., Weber-Nowakowska K., Malinowska J., Garczyński W., Funkcjonalna ocena kręgosłupa u pacjentów leczonych sanatoryjnie - badania wstępne [w] Monografia z okazji 10 -lecia Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie, WSEiT Poznań 2017

 

37. Garczyński W., Wybrane właściwości mechaniczne plastrów stosowanych w metodzie plastrowania dynamicznego - badanie w oparciu o pojedynczo ślepą próbę, Fizjoterapia Polska 2017; 17(3); 74-81

 

36. Baryluk A., Łuniewska M., Garczyński W., Gębska M., Weber - Nowakowska K., Anti-cellulite and slimming effect of vacuum massage - case study, Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(11):215-227.

 

35. Sadeck M., Gębska M., Weber - Nowakowska K., Garczyński W., Comparison of the effect of classic massage and aromatherapy on cardiac parameters in patients with cervical spine pain. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(11):200-214

 

34. Pawłowska A., Garczyński W., The impact of comprehensive physical therapy performed on an outpatient basis on the quality of life of patients with low back pain. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(10):24-39

 

33. Góreczna A., Garczyński W. Motivations for physical activity - literature review. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(7):322-337 

 

32. Dybowska I., Garczyński W.,  Evaluation of effectiveness of classical massage in spinal pain syndromes – literature review. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(9):270-282.

 

31. Garczyński W., Obraz kliniczny chorych na stwardnienie rozsiane w kontekście rehabilitacji opartej na objawach [w] Horyzonty współczesnej fizjoterapii, Wydawnictwo WSEiT Poznań 2016 ISBN 9788394193638

 

30. Ryba M., Garczyński W., Dolegliwości bólowe lędźwiowego odcinka kręgosłupa u podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Społecznej nr 3 w Szczecinie [w]Horyzonty współczesnej fizjoterapii, Wydawnictwo WSEiT Poznań 2016 ISBN 9788394193638

 

29. Szumilas K., Szumilas P., Kłódka D., Garczyński W., Metody oddziaływań niefarmakologicznych u pacjentów z chorobą Alzheimera [w] Horyzonty współczesnej fizjoterapii, Wydawnictwo WSEiT Poznań 2016 ISBN 9788394193638

 

28. Mickiewicz P., Garczyński W., Możliwości funkcjonalne chorych na stwardnienie rozsiane w zależności od czasu trwania choroby, Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(9):757-771.

 

27. Pasiud K., Garczyński W., Skuteczność kompleksowej fizjoterapii ambulatoryjnej u chorych z rozpoznaniem zapalenia nadkłykcia bocznego kości ramiennej. Journal of Education, Health and Sport.  2016;6(8):400-416.

 

26. Garczyński W., Krajewski S., Próba ukierunkowania rehabilitacji u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym w zależności od typu klinicznego choroby. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(7):35-58. 

 

25. Garczyński W., Radecka A., Karakiewicz A., Lubkowska A., Ocena stopnia niesprawności podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Szczecinie – badania wstępne. Medical & Health Sciences Review; 2015;1(2): 20-26.

 

24. Garczyński W., Lubkowska A., Ocena poziomu zmęczenia u pacjentów chorych na stwardnienie rozsiane w zależności od formy klinicznej choroby. Family Medicine & Primary Care Review 2015; 17, 1: 11–14.

 

23. Garczyński W., Karakiewicz B., Lubkowska A., Aktywność zawodowa chorych na stwardnienie rozsiane w zależności od formy klinicznej choroby. Mecidal & Health Sciences Review 2015; 1(1): 3-11.

 

22. Garczyński W., Lubkowska A., Dobek A., Andryszczyk M., Wpływ aplikacji Kinesiology Tapingu techniką mięśniową na zakres ruchomości lędźwiowego odcinka kręgosłupa oraz subiektywne odczuwanie natężenia bólu u chorych z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa. Annales Academiae Medicae Stetinensis 2014; 60(2): 36-41.

 

21. Lubkowska A., Dobek A., Garczyński W., Andryszczyk M., Rotter I., Ocena stanu funkcjonalnego pacjentów z rozpoznaniem zespołu bolesnego barku przed i po serii 3 zabiegów radialną falą uderzeniową. Journal of Health Sciences 2014; 04(04): 089-100.

 

20. Nemeczek K., Włodarczyk D., Dąbrowski K., Garczyński W., Wybrane wady stóp u dzieci - etiopatogeneza i rehabilitacja [w]: "Rehabilitacja współczesna" Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Wrocław 2014. ISBN 978-83-62276-15-8.

 

19. Krajewski S., Garczyński W., Zawadka M., Kowalewski M., Jakimiec R., Emert M., Occupational activity of patients suffering from multiple sclerosis. Hygeia Public Health 2014, 49(1): 134-141.

 

18. Lubkowska A., Dobek A., Mieszkowski J., Garczyński W., Chlubek D., Adiponectin as a biomarker of osteoporosis in postmenopausal women – controversies. Disease Markers 2014

 

17. Garczyński W., Lubkowska A., Dobek A., Zastosowanie Kinesiology Tapingu w sporcie - Journal of Health Sciences. 2013; 3 (9): 233-246.

 

16. Garczyński W., Lubkowska A., Postępowanie fizjoterapeutyczne u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Journal of Health Sciences 2013; 3(4): 118-130.

2012

 

15. Krajewski S., Zawadka M., Kowalewski M., Jakimiec R., Dobek A., Garczyński W., Mroczkowski T. Influence progression of disease and multiple sclerosis disease duration on balance disorders" [w]: Health - the proper functioning of man in all spheres of life nakładem Bydgoskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2012, ISBN 978-83-932683-2-0

 

14. Jelińska B., Dobek A., Garczyński W., Żukow W. Wellness and fitness: way to well-being condition and good looking [w]: State, prospects and development rescure, physical culture and sports in the XXI centry. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2011. ISBN 978-83-61036-27-2.

 

13. Dobek A., Garczyński W., Krajewski S. Wpływ rehabilitacji na jakość życia pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Opis przypadku [w]: Wybrane aspekty rehabilitacji. Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 2011. Numer ISBN 978-83-7055-412-5.

 

12. Surowiecka A., Garczyński W., Szczepańska A., Żukow W. Nursing care of a patient in terminally ill cancer – case study [w]: Selected problems of turism, recreation and protection of human health. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. Bydgoszcz 2011. ISBN 978-83-61047-32-02.

 

11. Bogdańska A., Garczyński W. Szczepańska A., Marcinkowska M., Napierała N. „Rehabilitacja a jakość życia pacjentów z dyskopatią kręgosłupa lędźwiowego w opinii pacjentów z Wielospecjalistycznej Przychodni Bartodzieje w Bydgoszczy” [w]: Wybrane aspekty rehabilitacji. Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wrocław 2011.Numer ISBN 978-83-7055-412-5.

 

10. Szczepańska U., Garczyński W., Żukow W. Nursing care of a patient with duodenal ulcer Journal of Health Sciences 2011; 1(2): 100-110.

 

9. Markowska R., Garczyński W., Szczepańska A., Żukow W. Living with diabetes - case study Journal of Health Sciences 2011; 1(2): 92-99.

 

8. Garczyński W., Paszkiewicz A., Żukow W. Działanie analgetyczne krioterapii miejscowej i magnetoterapii u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów kręgosłupa [w]: Humanistyczny wymiar fizjoterapii, rehabilitacji, pielęgniarstwa, zdrowia publicznego, turystyki i rekreacji. Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu, Radom 2011. Numer ISBN 978-83-61047-29-2.

 

7. Marcula J., Żukow W., Kaźmierczak U., Garczyński W. Palliative care as an active and comprehensive patient care in the terminal stage of cancer. Journal of Health Sciences 2011; 1(2): 84-91.

 

6. Garczyński W., Żukow W. Ocena skuteczności krioterapii miejscowej i magnetoterapii w chorobie zwyrodnieniowej stawów kolanowych w świetle badań ankietowych” [w]: Wybrane problemy turystyki, rekreacji, fizjoterapii i ochrony zdrowia człowieka. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. Bydgoszcz 2011. ISBN 978-83-61047-31-5.

 

5. Garczyński W., Lubkowska A. Diagnosticts methods and exercise tests in cardiac rehabilitation [w]: Interdyscyplinarny Rehabilitation. Akademia Medyczna we Wrocławiu. Wrocław 2011. Numer ISBN 978-83-7055-404-0.

 

4. Garczyński W., Lubkowska A. Hipotonia ortostatyczna u pacjentów geriatrycznych. Etiopatogeneza i rehabilitacja [w]: Rehabilitacja interdyscyplinarna. Akademia Medyczna we Wrocławiu. Wrocław 2009. Numer ISBN 978-83-7055-513-9.

 

3. Garczyński W., Krupińska M., Kuc M., Lubkowska A. Zwyrodnienie stawów kolanowych – etiopatogeneza i rehabilitacja [w]: Kultura fizyczna i zdrowie współczesnego człowieka. Wyższa Szkoła Informatyczna w Łodzi. Łódź 2009. ISSN 1733-7119.

 

2. Garczyński W., Kolenda J., Lubkowska A. Postępowanie fizjoterapeutyczne u pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego [w]: Znaczenie ruchu w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu. Poznań 2009. Numer ISBN 978-83-927622-4-9.

 

1. Garczyński W., Lubkowska A. Udział wysiłku fizycznego w prewencji pierwotnej i wtórnej chorób układu krążenia [w]: Rola aktywności ruchowej w procesie sprawności psychofizycznej i promocji zdrowia. Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu. Poznań 2008. Numer ISBN 978-83-927622-0-1.